Beszerzések, közbeszerzések

 

 

 

Határozat sz. Határozat Megjegyzés

Részletek>>

 

2018. évi statisztikai összegzés

 

Részletek>>

 

Közbeszerzési Szabályzat 2019

 

Részletek>>

 

Közbeszerzési Terv 2019

 

Részletek>>

 

Közbeszerzést megindító testületi határozat

 

Részletek>>

 

Közbeszerzési Terv 2017

 

Részletek>>

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzodés

 

Részletek>>

 

Statisztikai Összegzés

 

Részletek>>

 

Közbeszerzési Terv 2016

 

Részletek>>

 

Herédi Általános Iskola épletenergetikai vállalkozási szerződés módosítása

 

Részletek>>

 

Herédi Általános Iskola épletenergetikai vállalkozási szerződése

 

Részletek>>

Többletmunka szerződés>>

 

KEOP-5-7-9. Herédi Fogorvosi-Védőnői Rendelő épletenergetikai vállalkozási szerződése

 

Részletek>>

Részletek>>

Vállalkozási szerződés "Herédi óvoda energetikai korszerűsítése"

Vállalkozási szerződés "Herédi óvoda energetikai korszerűsítése" (módosítás)

 

Részletek>>

 

101/2015. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a "Herédi óvoda energetikai korszerűsítése" kivitelezőjének kiválasztásáról

 

105/2015.(VI.17.)>>

Közbeszerzési Terv 2015 (módosított)

 

Részletek>>

Részletek>>

Vállalkozási szerződés művelődési ház lapostető szigetelésére.

Vállalkozási szerződés Sport és Táncsics utcák építésére.

 

73/2015.(IV.28.)>>

Közbeszerzési Terv 2015

 

63/2014.(V.26.)>>

Közbeszerzési Terv 2014

 

190/2013.(IX.9.) képviselő-testületi határozat >>

Vállalkozási szerződés (kerítés építés) >>

Vállalkozási szerződés (parkoló építés)>>

204/2013. (X.3.) képviselő-testületi határozat>>

LEADER III. kerítés és parkoló pályázat közbeszerzés lezáró döntés.

 

156/2013.(VI.17.)>>

Közbeszerzési eljárást indító határozat

 

154/2013.(VI.17.)>>

Közbeszerzési Terv 2013

 

85/ 2012. (IV.10. )

Közbeszerzési Terv 2012

 

37/ 2012. (II.13. )

Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat

 

 

 

Közbeszerzési összegzés

Részletek

 

26/2011.(II.14.)

 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2009- 4.1.1/A, B-09 jelű pályázati program keretében megvalósuló Heréd Iskola úton új orvosi rendelő építés kivitelezése tárgyú közbeszerzést eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: Részletek

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

215/2010.(XI.29.)

 

ÉMOP pályázati támogatással megvalósuló új orvosi rendelő kivitelezés, építési beruházás tárgyban Kbt. harmadik rész VI. fejezete szerint egyszerű közbeszerzési eljárást indít, a Kbt. 251. § (2) alkalmazásával.

 

214/2010.(XI.29.)

 

Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Heréd Község Önkormányzata települési szilárd hulladékának rendszeres gyűjtésére, elszállítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: : Részletek

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

188/2010.(IX.13.)

200/2010.(X.15.)

Közbeszerzési eljárás felelősségi rendje

Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hulladékszállító, hulladékkezelő szolgáltató kiválasztása tárgyban a 2011.
január 1-ét követő időszakra hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárást indít.
 

52/2010.(III.29.) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
 


211/2009.(XI.9.) Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete,Heréden ravatalozó magas tető építés és külső felújítás tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást eredményessé nyilvánítja.
Ravatalozó magas tető építés és külső felújítás közbeszerzési eljárásban döntés210/2009.(XI.9.) Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Az élelmezési nyersanyag beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást a szárazáru termékkör kivételével eredményessé nyilvánítja

Élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárásban döntés

Szállitási szerződés a Szolnokitej-98 Kft-vel

Szállítási szerződés a
IMMOFIX Kft-vel

148/2009.(VIII.17.) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER pályázat keretében megvalósuló Tájház felújítására valamint a Művelődési Ház felújítására és az iskolakert rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárás eredményeként 2009.07.23.-án megkötött vállalkozási szerződések módosítása  


166/2009.(IX.14.) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LEADER pályázat keretében megvalósuló Tájház felújítására valamint a Művelődési Ház felújítására és az iskolakert rekonstrukciójára a közbeszerzési eljárás eredményeként 2009.07.23.-án megkötött vállalkozási szerződések módosítására elfogadott - a 148/2009. (VIII.17.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott - 2010.01.30.-i teljesítési határidőt a Vállalkozó által javított 2010.04.30.-i teljesítési határidőre módosítása    TÁJÉKOZTATÓ KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT ALAPJÁN MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL 2009.év  
   
 
 
   

     Copyright (C) 2008. Heréd. all right reserved